Tagged: ब्रोंनी वेर यांच्या रिग्रेट्स ऑफ डाईंग या बेस्ट सेलर पुस्तकाचा मराठी सारांश

Regrets of the Dying marathi

‘रिग्रेट्स ऑफ डाईंग’ या बेस्ट सेलर पुस्तकाचा मराठी सारांश

“ब्रोंनी वेर” ह्यांनी एक खूपच इंटरेस्टिंग पुस्तक लिहिले आहे,‘रिग्रेट्स ऑफ डाईंग’ ‘Regrets of the Dying’ त्या पुस्तकात त्या काय म्हणतात ते आपण पाहूया.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!