Tagged: भांडण झाले तर जोडीदाराला कन्व्हिन्स करण्याचे ४ भन्नाट उपाय

भांडण झाले तर जोडीदाराला कन्व्हिन्स करण्याचे ४ भन्नाट उपाय

भांडण झाले तर जोडीदाराला कन्व्हिन्स करण्याचे ४ भन्नाट उपाय

लग्नाची नवलाई असते तोपर्यंत सुरुवातीला एकमेकांच्या तक्रारी मन लावून ऐकून घेतल्या जातात. त्यावर उत्साहाने कामही केले जाते. काही वर्षांनी तक्रारी ऐकून घेतल्या जातात आणि त्यावर नाईलाजाने काम केले जाते.. नंतर तक्रारी एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून दिल्या जातात. अजून काही वर्षांनी त्याच-त्याच तक्रारी ऐकून घेणे देखील जीवावर येते.. तर आता या लेखात वाचा जोडीदारासमोर तक्रारी कशा मांडायच्या… आपल्या मुद्द्यांवर जोडीदाराला कन्व्हिन्स कसं करायचं..

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!