Tagged: भिजवलेले अक्रोड

भिजवलेले अक्रोड

रिकाम्या पोटी 2 भिजवलेले अक्रोड खाणं म्हणजे अनेक आजारांवर रामबाण उपाय!

अक्रोड म्हणजे ड्रायफ्रुटचा राजा! अक्रोड बुद्धीसाठी पोषक आहेच, मात्र शरीराच्या पोषणासाठीही अक्रोडपासून खूप फायदे मिळतात. अक्रोडमध्ये भरपूर प्रमाणात पोषक तत्वं असतात जी अनेक आजारांपासून संरक्षण करतात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!