Tagged: मनगट आणि कोपर यांचे दुखणे

मोबाईल मुळे होणारे अंगठा मनगट आणि कोपर यांचे दुखणे

मोबाईल मुळे होणारे अंगठा, मनगट आणि कोपर यांचे दुखणे कसे थांबवावे

मोबाईलच्या अति वापराने डोळे, मान यांना होणाऱ्या त्रासा बरोबरच, हात म्हणजे अगदी अंगठा, मनगट, कोपर यांचे दुखणे सुद्धा आता सामान्य होऊन गेलेले आहे. या दुखण्याला शास्त्रीय भाषेत Cubital or Carpal tunnel Syndrome असे म्हणतात. त्याबद्दल पूर्ण माहिती करून घ्या या लेखात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!