Tagged: मराठी कोडी व उत्तरे pdf

marathi kode with answer

दिलेले हिंट बघून या प्रश्नाचं उत्तर द्या!!

दिलेले HINTS पहा आणि शहराचे नाव ओळखा? मी एक ११ अक्षरांचे भारतातील शहर आहे. (इंग्रजीतुन) शेवटची ६ अक्षरे हे एका फळाचे नाव आहे. ९, ५ आणि ३ रे अक्षर हे एका साबणाचे नाव आहे १,...

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!