Tagged: मॅथ्यूज यांनी तयार केलेले डास मारण्याचे हे मशीन बघा

डास मारण्याचे मशीन

मॅथ्यूज यांनी तयार केलेले डास मारण्याचे हे मशीन बघा

केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यात कांजिरपल्ली नावाचा तालुका आहे. त्या तालुक्यात एक गाव आहे कप्पदु. तेथे राहणारे श्री. मॅथ्यूज के मॅथ्यू ह्यांनी हा चकित करणारा शोध लावला आहे.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!