Tagged: मेडिक्लेम पॉलिसी मराठी माहिती

health-insurance/mediclaim-insurance/

मेडिक्लेम पॉलिसी/ हेल्थ इन्शुरन्सचा क्लेम रीजेक्ट होऊ नये म्हणून काय करावे?

या परिस्थितीला काहीवेळा आपले अज्ञान, आपल्याला इन्शुरन्स पॉलिसी देणाऱ्या व्यक्तीचे अज्ञान किंवा अशा व्यक्तीने जाणून बुजून आपल्याला चुकीची पॉलिसी देणे या गोष्टी कारणीभूत असतात. असे होऊ नये यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!