Tagged: म्हशीच्या तुपाचे फायदे

म्हशीच्या तुपाचे फायदे

म्हशीच्या दुधाच्या तुपाचे फायदे आणि नुकसान जाणून घ्या या लेखात

भारतीय जेवण आणि आयुर्वेद यामध्ये तुपाला फार महत्व आहे. गायीच्या तूपा सारखे म्हशीचे तूप सुद्धा आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. प्रमाणापेक्षा जास्त बारीक असलेल्या व्यक्तींना नेहमी तुपाचे गोळे खाण्यास सांगीतले जाते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!