Tagged: रागी

धष्ट-पुष्ट होण्यासाठी जेवणात तांदळाऐवजी बाजरी/नाचणीचा समावेश करा!

तांदळाऐवजी बाजरीचा जेवणात समावेश केला तर तुमच्या मुलाच्या वाढीस चालना मिळू शकते का? शास्त्रज्ञांनी यावर केला कसून अभ्यास. तुमच्या मुलांच्या जेवणात तांदळाऐवजी बाजरी वापरली तर काय होतं? आणि त्याचा मुलांच्या वाढीवर किती परिणाम होतो? हे...

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!