Tagged: राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे फायदे कसे घ्यायचे

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे फायदे कसे घ्यायचे?

सध्याच्या कोरोना काळात जी आरोग्याबद्दल आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, त्यात अशा वेळी आर्थिक डोलारा कसा सांभाळायचा, याची तजवीज करणं गरजेचं झालेलं आहे. ‘महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य’ योजनेचे लाभ कसे घ्यायचे हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!