Tagged: लक्षणे आणि उपाय

Parkinson's disease: कंपवात आजाराची कारणे लक्षणे व उपचार

Parkinson disease – पार्किन्सन म्हणजे कंपवाताची कारणे, लक्षणे आणि उपाय

पार्किन्सन किंवा कंपवात हा नेमका कसा आजार आहे? पार्किन्सन किंवा कंपवात या आजाराची लक्षणे कोणती? यावर कोणते उपचार उपयोगी ठरतात? ही सगळी माहिती जाणून घेण्यासाठी हा लेख संपूर्ण वाचा.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!