Tagged: लघवीच्या जागेची जळजळ

मुतखड्याचा त्रासावर करून बघा हे घरगुती उपाय

मुतखड्याच्या त्रासावर करून बघा हे घरगुती उपाय

मुतखडा किंवा किडनी स्टोनचा त्रास आजकाल खूप जणांना होतो. या त्रासात वेदनांची तीव्रता खूप जास्त असते. खूप मोठे मुतखडे असतील तर ऑपरेशनला पर्याय नसतो पण जर खड्याचा आकार लहान असेल तर डॉक्टर ऑपरेशनचा सल्ला देत नाहीत.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!