Tagged: लेखकाचा प्रवास किती खडतर असतो?

लेखक कसा असावा?

विचार कसा करायचा, तो विचार शब्दात कसा उतरवायचा… आणि लेखक कसे बनायचे

जमीन- जुमला यासारखीच लेखन ही सुद्धा ‘रियल इस्टेट’ असू शकते यावर एकदा विचार करून बघा आणि आपल्यातला लेखक जागा करून बघा.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!