Tagged: विसरभोळेपणा

गोष्टी लक्षात ठेवायचे १५ सोपे उपाय

विसरभोळेपणा हि समस्या असेल तर वाचा, गोष्टी लक्षात ठेवायचे १५ सोपे उपाय

रोजच्या व्यवहारात, वागण्या/बोलण्यात विसरभोळेपणाची जर तुमची अडचण असेल. मुलांनी भरपूर अभ्यास करून केलेला अभ्यास त्यांच्या नीट लक्षात राहत नसेल या लेखात सांगितलेले उपाय करण्याची सवय ठेवा.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!