Tagged: व्यसन कसे सोडावे

उच्च रक्तदाबावर करता येणारे घरगुती उपचार आणि काळजी

उच्च रक्तदाबावर करता येणारे घरगुती उपचार आणि काळजी

रक्ताचा दाब जो हृदयाकडून धमन्यांमध्ये रक्तपुरवठा करतो त्याला रक्तदाब म्हणतात. १२०/८० हा समतोल रक्तदाब गणला जातो. मात्र ह्याच्या वर जर रक्ताचा दाब गेला तर तो उच्च रक्तदाब ठरतो जो हृदयाच्या आरोग्यास धोकादायक असतो. जेव्हा दाब वाढतो तेव्हा रक्त धमन्यातून खूप फोर्सने वाहते. जे धमन्यातील टिश्यू आणि रक्त पेशींना इजा पोचवते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!