Tagged: संतुलित आहार

aajari padlyavr kay krave

‘या’ आठ गोष्टी ध्यानात घ्या आणि आजारांना आपल्यापासून दूर ठेवा

आपल्या आयुष्यात सगळ्यात जास्त जपण्यासारखी गोष्ट असते ती म्हणजे आपले आरोग्य. पैसा, संपत्ती, मान-मरातब हे सगळे जरी आपण गमावले तरी ते परत मिळवता येते. मात्र आरोग्य ही एक अशी गोष्ट आहे जी एकदा गमावली तर परत मिळवणे फार कठीण असते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!