Tagged: सकारात्मक विचार

हे चारच नियम तंतोतंत पाळा आणि आजारांना आपल्यापासून दूर ठेवा!!

सकारात्मक राहून आजारांना आपल्यापासून लांब ठेवण्यासाठी हे करा

गेला वर्षभराचा काळ आपल्या सगळ्यांसाठीच कधीच न विसरता येण्यासारखा गेला. या वर्षात बहुतेक जणांच्या अपेक्षांपैकी काहीच घडले नाही, उलट या वर्षात जे जे काही नियोजन केले होते ते सगळे फसले असंच काहीसं सर्वांचं मत आहे.. सकारात्मक राहून आजारांना आपल्यापासून लांब ठेवण्यासाठी हे करा

नकारात्मकतेतून सकारात्मकतेकडे कसे जायचे?

वाईटातून चांगलं शोधून नकारात्मकतेतून सकारात्मकतेकडे कसे जायचे?

यात सुद्धा एक गंमत आहे. सुरुवातीला पाच चांगल्या गोष्टी लिहायला आपल्याला तसे कष्टच पडतात पण वाईट गोष्टी लिहा म्हटलं की त्या एकामागोमाग एक अशा सात-आठ तरी लिहिता येतात. पण हरकत नाही, यातून सुद्धा आपण सकारात्मकतेकडे कसं जायचं हेच बघणार आहोत.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!