Tagged: सत्यघटना

लिंगबदलाच्या प्रयोगात

लिंगबदलाच्या प्रयोगात मुलीचं आयुष्य जगलेल्या डेव्हिड ऱ्हायमरची कहाणी!!

कुणीही सांगू शकत नाही कि डॉक्टर मनीचे हेतू काय होते. कदाचित त्याला असं वाटलंहि असेल कि ब्रूस ब्रॅण्डा बनून मुलीचे आयुष्य चांगले जगू शकेल. पण नशिबाने त्यांना चुकीचे सिद्ध केले असेल… त्यांचे हेतू काहीही असो पण या प्रयोगांमुळे दोन निरपराध जीवांनी आपला जीव गमावला.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!