Tagged: सशक्तपणे विचार करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

सशक्तपणे विचार करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

सशक्तपणे विचार करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

विचारांमध्ये खूप शक्ती असते. म्हणून तर म्हणतात ना, की सतत सकारात्मक विचार केले पाहिजेत. कितीही संकटे आली तरी नकारात्मक विचारांपासून लांब राहाण्याचा आपण यासाठी प्रयत्न करतो.  एखादी घटना घडली की आपण त्याबद्दल विचार करत राहतो किंवा काही घडण्याआधी सुद्धा आपण विचार करत बसतो.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!