Tagged: साधे पेट्रोल

साधे पेट्रोल पॉवर पेट्रोल स्पीड पेट्रोल

साधे पेट्रोल आणि पॉवर/स्पीड पेट्रोलच्या नावाखाली पेट्रोलपंपावर कशी फसवणूक होते

लेखाचं शीर्षक वाचून चकित झालात ना? होय, हे खरं आहे आपल्या नकळत पेट्रोल पंप चालक आणि तेथील कर्मचारी आपली फसवणूक करत असतात. कसे ते आपण आज जाणून घेणार आहोत. पेट्रोलचे दोन प्रकार असतात. साधं पेट्रोल किंवा स्पीड, पॉवर, एक्स्ट्रा माईल, ह्या नावांनी ओळखले जाणारे हाय परफॉर्मन्स पेट्रोल.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!