Tagged: सासू सून नाते

सासूला आपली मैत्रीण बनवण्याच्या काही खास टिप्स

सासूला आपली मैत्रीण बनवण्याच्या काही खास टिप्स..

बदलत्या काळाची ही गरज आहे की सासू सुनेचे नातेही बदलावे. दोघींकडे समजूतदारपणा असावा, दोघींनी एकमेकींना आपले मानावे, दोघींनी एकमेकींशी मैत्री करावी ह्यातच सुखी संसाराचे रहस्य दडलेले आहे. या लेखात वाचा ‘अहो आई’ पासून ‘अगं आई’ चा पल्ला कसा गाठायचा.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!