Tagged: स्टीव्ह जॉब्झ book pdf

स्टीव्ह जॉब्ज

या लेखात वाचा स्टीव्ह जॉब्ज ला जगावेगळं बनवणाऱ्या सात सवयी! (प्रेरणादायी कहाणी)

स्टीव्हला एका जोडप्याने दत्तक घेतलं, स्टीव्हच्या वयाच्या सातव्या वर्षी गल्लीतल्या मुलीने त्याला चिडवले की तो दत्तक आहे, स्टीव्हने त्याच्या आईवडीलांना अर्थ विचारला. तेव्हा स्टीव्हच्या आईवडीलांनी त्याला खरे खरे सांगितले आणि म्हणाले. “तु साधारण मुलगा नाहीस, तु खुप ‘स्पेशल मुलगा’ आहेस, तुझे आयुष्य ‘असाधारण’ असणार आहे.”

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!