Tagged: ९० वर्षांपूर्वी आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न साकार करणाऱ्या स्वदेशी बोरोलीनचा इतिहास

९० वर्षांपूर्वी आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न साकार करणाऱ्या स्वदेशी बोरोलीनचा इतिहास

९० वर्षांपूर्वी आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न साकार करणाऱ्या स्वदेशी बोरोलीनचा इतिहास

होठ फाटले, त्वचेवर खरचटलं, त्वचा कोरडी पडली, भाजली असं काहीही झालं की त्याच्यावरचा जालीम इलाज म्हणजे ती एक हिरव्या रंगाची ट्यूब, बोरोलीन…

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!