Tagged: are you yawning excessively marathi

जांभया का येतात जांभया येण्याची कारणे

सतत जांभया येतात का? वाचा कारणे आणि खूप जांभया न येण्यासाठी काय करावे

तुम्हाला सतत जांभया येतात का? कोणालाही वारंवार जांभया येत असतील तर त्याचा संबंध सहजपणे झोप न होण्याशी आणि कंटाळा येण्याशी जोडला जातो. परंतु सतत जांभया येणे हे खरंतर शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्याचे लक्षण आहे.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!