Tagged: ATM मधून पैसे आले नाही

A.T.M.

A.T.M. मधून पैसे काढले पण मिळाले नाहीत, तर पुढे काय?

बँकांच्या A.T.M. वरून पैसे काढता येतात हे सर्वांनाच माहीत आहे. अनेक छोट्या मुलांची अशी समजूत झाली आहे, की पैसे नसतील तर काय? अगदी सोप्प आहे, A.T.M. वर जायचं आणि पैसे काढायचे. पण आपल्या सर्वानाच या A.T.M. चा अजूनही एक अर्थ माहीत आहे का?

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!