Tagged: Avoid being lazy

आळशीपणा कसा दूर करायचा

आळशीपणामुळे खूप नुकसान होते.. बघूया आळशीपणा कसा दूर करायचा..

लहानपणी ‘लेझी मेरी’ चे बडबडगीत / कविता सगळ्यांनीच ऐकले आहे.. मात्र हे बडबडगीत आपल्याला अजूनही लागू होतेय का..?? आळशीपणामुळे खूप नुकसान होते.. बघूया आळशीपणा कसा दूर करायचा..

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!