Tagged: benefits and side effects of using talcum powder

सुगंधी टाल्कम पावडर

टाल्कम पावडर लावण्याचे फायदे, तोटे आणि पावडर लावण्याची योग्य पद्धत

खूप घाम येतो म्हणून किंवा अंगाला सतत सुवास येत रहावा म्हणून टाल्कम पावडर वापरणे ही अगदी कॉमन गोष्ट आहे. मोठी माणसेच नव्हे तर अगदी नवजात शिशुपासून सर्वांसाठी टाल्कम पावडर वापरली जाते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!