Tagged: Chest feels congested but not sick COVID

'चेस्ट कंजेशन' म्हणजे छातीवर दडपण आल्यासारखे वाटणे नक्की कशामुळे होते?

‘चेस्ट कंजेशन’ म्हणजे छातीवर दडपण आल्यासारखे वाटणे नक्की कशामुळे होते?

छातीवर दडपण आले किंवा छातीत जडपणा जाणवला की आपण एकदम घाबरून जातो त्याचा संबंध थेट हृदयविकाराची जोडून आपल्याला नक्की काय झाले आहे अशी भीती वाटते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!