Tagged: Dental Treatment marathi

अक्कल दाढ

अक्कलदाढ येण्याची लक्षणे आणि त्रास कमी होण्यासाठी उपाय वाचा या लेखात.

अक्कल दाढा या चार दाढा वयाच्या १८ व्या वर्षानंतर यायला सुरुवात होते. यावरूनच याचे हे नाव पडले असावे, म्हणजे अक्कल येणाच्या वयात या दाढा येतात त्या. या दाढेचा जसा अकलेशी संबंध नाही तसाच आपल्या अन्न चावण्याच्या क्रियेत सुद्धा त्याचा सहभाग नसतो.

दातदुखीवर घरगुती उपाय

दातदुखीवर १० सोपे घरगुती उपाय वाचा ह्या लेखात

दातदुखी हा आपला छुपा शत्रू आहे.. हे म्हणायचे कारण असे की एकदा का दात दुखायला लागला की धष्ट पुष्ट पहिलवान सुद्धा अगदी लहान मुलासारखा रडू लागतो. दातदुखीची व्यथाच इतकी असह्य असते.. दातदुखीची व्यथा वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर सुरू होते.. कारणं बरीच असतात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!