Tagged: diat plan for cancer patients

कॅन्सर पेशंटस साठी आहार आणि दिनचर्या कशी असावी cancer patients diet plan

कॅन्सर पेशन्ट्स साठी आहार आणि दिनचर्या कशी असावी

कॅन्सर हा एक गंभीर आजार आहे. परंतु योग्य औषधांबरोबर योग्य ती दिनचर्या आणि सुयोग्य आहार घेतला तर कॅन्सर वर मात करता येऊ शकते. कसे ते आपण आज पाहूया.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!