Tagged: Ear Wax

कानातला मळ (Ear Wax) काढण्याचे घरगुती उपाय

कानातला मळ (Ear Wax) काढण्याचे घरगुती उपाय

हे आपल्याला माहीतच असतं की कानात मळ होणं ही एक साधारण गोष्ट आहे. पण हा मळ म्हणजे Ear Wax कानात बॅक्टेरिया आणि इतर घाण जाण्यापासून कानांचा बचाव करण्यासाठी आपल्या शरीराने तयार केलेली एक यंत्रणा आहे हे सहसा आपल्याला माहीत नसते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!