Tagged: eyelid twitching marathi

डोळे का फडफडतात आणि ते थांबवण्यासाठी काय करावे?

डोळे का फडफडतात आणि ते थांबवण्यासाठी काय करावे?

डोळे हा आपल्या शरीराचा नाजुक अवयव आहे. आणि डोळ्यांचे संरक्षण करणाऱ्या पापण्या देखील महत्वाच्या आहेत. सहजपणे केव्हातरी आपण गंमतीने डोळे मिचकावतो. आणि एखादे वेळी आपोआप देखील डोळे मिचकावले जातात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!