Tagged: hair care

सॉफ्ट-सिल्की केसांशिवाय, नियमितपणे शिकेकाई वापरण्याचे फायदे

शिकेकाई.. भारतीय घरांमध्ये शिकेकाई म्हणजे काय हे माहीत असतेच. आई-आजीवर जोवर मुलींच्या केसांची निगा राखण्याची जबाबदारी असते तोवर ही शिकेकाई वापरली जातेच. काही जण नंतर सुद्धा शिकेकाई वापरतात पण काहींना मात्र वेळेच्या कमतरतेमुळे शाम्पू वापरणे सोयीस्कर वाटू लागते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!