Tagged: khoklyache prkar

khoklyache prkar

खोकण्याच्या प्रकारावरुन कोणता आजार झाला आहे हे समजू शकते का?

खोकल्याच्या प्रकारावरून आणि आवाजावरून आपण कोणता आजार झाला आहे हे ओळखू शकतो. अशाप्रकारे आजाराचे निदान करून त्वरित तज्ञ डॉक्टरांना दाखवून उपचार करून घेणे आवश्यक आहे नाहीतर साधा खोकला देखील गंभीर आजारात परावर्तित होऊ शकतो.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!