Tagged: Learned Helplessness marathi

Learned Helplessness marathi

उगाचच हेल्पलेस झाल्यासारखं वाटतं का? मग हि छोटीशी गोष्ट तुमच्यासाठी

एकदा का आपल्याला हे जमणार नाही अशी आपल्या मनाची समजूत झाली की सहज शक्य असणाऱ्या गोष्टी देखील आपल्याला जमणार नाहीत, अगदी ह्या गोष्टीतल्या हत्तींसारख्या. तेव्हा मित्रांनो, अशी वेळ स्वतःवर येऊ देऊ नका. आत्मविश्वासाने आलेल्या प्रत्येक संकटाला, परिस्थितीला सामोरे जा. ‘लर्नेड हेल्पलेसनेस’ वर मात करा.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!