Tagged: mind games

व्हिज्युअल टेस्टचा हा माईंड गेम बघा

व्हिज्युअल टेस्टचा हा माईंड गेम बघा!!

आपण इंटरनेटवर, मोबाईलवर वेगवेगळे गेम नेहमीच बघत असतो. करमणुकीपेक्षा एकदा गेम हातात घेतला कि वेळ कसा भुर्रकन उडून जातो ते कळतही नाही. जग जसं झपाट्याने डिजिटल होत चाललंय तशी विचार करण्याची क्षमता, निर्णय घेण्याची क्षमता आणि या सगळ्याचं मूळ कारण म्हणजे फोकस करण्याची क्षमता कमी होत चालली आहे.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!