Tagged: real estate

Under construction vs ready to move in flats

फ्लॅट बुक करताना, रेडी पझेशन घ्यावा को अंडर कंस्ट्रक्शन घ्यावा?

फ्लॅट खरेदीसंबंधातल्या एका महत्वाच्या मुद्द्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि तो मुद्दा म्हणजे कोणता फ्लॅट खरेदी करावा? रेडी पझेशन म्हणजेच बांधून तयार झालेला की अन्डर कन्स्ट्रक्शन म्हणजे बांधकाम सुरू असणारा?

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!