Tagged: RTO

RTO मध्ये न जाता या अठरा सुविधा घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने मिळतील

RTO मध्ये न जाता या अठरा सुविधा घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने मिळतील

सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आता RTO संबंधी काही काम असल्यास ते घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने करता येऊ शकेल. त्यासाठी केवळ आधार क्रमांक RTO च्या कागदपत्रांशी जोडलेला असला पाहिजे.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!