Tagged: Schooling

तल्लख बुद्धी प्रचंड स्मरण शक्ती

तल्लख बुद्धी, प्रचंड स्मरण शक्ती, यासाठी काय करता येऊ शकेल?

काही लोकांना असामान्य असलेलं बघतो आपण? मग ते असामान्य जन्मजातच असतात का? कि तुमच्या मुलांना वाढवताना त्यांच्यात हि बीज रोवता येऊ शकतील? तर असेच बुद्धी तल्लख करणारे तुमच्यातली क्षमता वाढवणारे काही उपाय वाचा या लेखात.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!