Tagged: sun stroke marathi

उष्माघात उष्माघात म्हणजे काय उष्माघात वर उपाय

उष्माघात होण्याचे प्रमाण वाढतेय, त्यापासून वाचण्याकरता अशी काळजी घ्या.

थंडी संपून आता उन्हाळा वाढायला लागला आहे. अशा वेळी वातावरण अचानक एकदम बदलते. ह्या बदलामुळे आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात. त्यातील एक म्हणजेच उष्माघात. आज आपण त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!