Tagged: sun tan removal at home marathi

सन टॅन marathi What is tan Skin? Marathi

सन टॅन म्हणजेच ऊन्हामुळे रापलेल्या त्वचेवर करण्याचे घरगुती उपाय

आपली त्वचा अतिशय संवेदनशील असते. आजूबाजूच्या वातावरणाचा, गर्मी, प्रदूषण, धुळ, धूर यांचा तसेच कडक उन्हाचा आपल्या त्वचेवर परिणाम होत असतो. त्यालाच टॅनिंग असे म्हणतात. टॅनिंगमुळे त्वचा भाजल्यासारखी होऊन त्वचेवर चट्टे देखील उमटतात. वेळोवेळी यावर उपाय केला नाही तर त्वचेची कायमची हानी होऊ शकते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!