Tagged: The sicrete

Money Happyness

समृद्धीसाठीचे अफर्मेशन: पैशास पत्र….

आमच्या सगळ्या स्वप्नांचा डोलारा तुझ्या बळावर तर उभारला जातो.
आयुष्याच्या रोजच्या गुलामगिरीचं जोखड दुर फेकुन मुक्तपणे बागडण्यासाठी हवा पैसा….
माझा ठाम विश्वास आहे, तुझ्या मार्फत जगातली सगळी नसली, तरी बरीचशी सुखं मिळवता येतात,
बघ ना!…. साधं गाडीत पेट्रोल घालण्यासाठी तुच लागतोस,

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!