Tagged: vijay sales water purifier price

RO विसरा, मातीच्या भांड्यात पाण्याचा फिल्टर तयार करा आणि थंड पाणीही मिळवा!!

RO विसरा, मातीच्या भांड्यात पाण्याचा फिल्टर तयार करा. आणि नैसर्गिक थंड पाणीही मिळवा!! हैद्राबादचा माणसानं तयार केला घरगुती पद्धतीने पाणी फिल्टर. थ्री-पॉट वॉटर फिल्टरेशन यासाठी काही सहज उपलब्ध होणारे नैसर्गिक घटक लागतात. खडबडीत वाळू, रेती...

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!