मृत्यूपत्राविषयी सारे काही भाग-२ (मृत्यूपत्र करण्याची अनेक महत्वाची कारणे)

अर्थसाक्षर .कॉम

हे लेखन www.arthasakshar.com च्या सौजन्याने वाचकांसाठी प्रकाशित केले आहे.

You may also like...

1 Response

  1. Jyotiram says:

    मृत्युपत्र बनवल्यानंतर तो स्वता मालक प्रॉपर्टी विकू शकतो का आणि विकल्यानंतर वारसांचा हक्क राहतो का

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

-->